Επισκευή - Συντήρηση παλαιών και νέων κουφωμάτων αλουμινίου SCHUCO


Σε συνέχεια της πολύχρονης συνεργασίας μας με την εταιρία SCHUCO, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των συστημάτων της.

Καλώντας μας, θα συζητήσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με τα κουφώματά σας, και θα προγραμματίσουμε μια επίσκεψη στην οικία σας. Θα γίνει η καταγραφή των κουφωμάτων και θα εκτιμηθεί η κατάστασή τους. Στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε για τις δυνατότητες επισκευής τους, για τους τρόπους αναβάθμισής τους καθώς και για το κόστος των εργασιών που θα επιλέξετε να πραγματοποιηθούν.

Η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των κουφωμάτων, συνοδεύεται από βιβλίο επισκευής – schuco service book, με αναλυτικό πίνακα των κουφωμάτων σας και των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτά.


facebook : service κουφωμάτων αλουμινίου schuco 1. Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση και αναβάθμιση κλειδαριών και λαβών
 2. Συντήρηση ή αντικατάσταση παρεμβασμάτων – λάστιχα & βουρτσάκια
 3. Αντικατάσταση φθαρμένων ράουλων – ροδάκια
 4. Δυνατότητα αντικατάστασης τζαμιού
 5. Στεγανοποίηση κουφώματος μεταξύ κάσας και τοίχου
 6. Δυνατότητα αντικατάστασης φθαρμένων οδηγών


 1. Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση και αναβάθμιση κλειδαριών και λαβών
 2. Συντήρηση ή αντικατάσταση παρεμβασμάτων – λάστιχων
 3. Συντήρηση ή επισκευή μηχανισμού ανοιγομένου παραθύρου
 4. Δυνατότητα αντικατάστασης τζαμιού
 5. Στεγανοποίηση κουφώματος μεταξύ κάσας και τοίχου